sheep
O nás

Mateřská škola

Mateřská škola v Unkovicích je umístěna na vhodném místě na okraji obce s přilehlou školní zahradou. Okolí školy je velmi rozmanité. V blízkosti se nachází louky, rybník, pole, kopec Koválov, studánky, statek, zámecký park v Židlochovicích. Poskytuje spoustu krásných míst k vycházkám. Budova je vhodně situována. Má jednu velkou třídu, část této třídy se odděluje stahovací stěnou a je používána jako ložnice. Třída je světlá, velká okna zajišťují dostatek denního osvětlení, část určená pro spaní je mírně ve stínu.

Ve třídě jsou pro děti vytvořeny hrací kouty, hračky umístěny v úrovni dětí. Pro rozvoj spontánního pohybu dětí jsou ve třídě volně dostupná sportovní nářadí a náčiní. Na úpravě a výzdobě interiéru se podílejí samy děti svými výtvory. V letních měsících byla v mateřské škole provedena rozsáhlá výměna oken a dveří. Zakoupeny nové židličky a stoly.

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje školní zahrada. Je vybavena zahradním domkem, pískovišti, skluzavkou a prolézačkami. Na školní zahradě budou provedeny postupné úpravy dle zpracovaného projektu ve stylu přírodní zahrady. Budou vysázeny nové stromky, keře a bylinky. Plánujeme zakoupit nové herní prvky, vybudovat plochu pro jízdu na tříkolkách s bezpečným povrchem, umístit velkou tabuli na kreslení. Naše škola obdržela od LČR s.p. LZ Židlochovice finanční sponzorský dar v hodnotě 50 000,- Kč. Máme možnost pořídit altánek na školní zahradu. Bude sloužit jako přírodní učebna pro děti z MŠ, ale i ZŠ a poskytne zastíněné místo pro pobyt dětí.

 

Od školního roku 2003 – 2004 byla zrušena právní subjektivita mateřské školy a MŠ se stala součástí právního subjektu Základní škola a mateřská škola Unkovice, příspěvková organizace, okres Brno – venkov. Základní škola má jednu třídu se třemi ročníky, sídlí v budově Obecního úřadu.

V srpnu 2013 byla schválena žádost naší školy o navýšení kapacity z počtu dětí v MŠ. Mateřská škola má nyní kapacitu 28 dětí.

V mateřské škole pracují dvě učitelky.

Od 1. 9. 2015  sídlí ředitelství organizace v budově základní školy.

 

V létě 2013 proběhla výměna oken v celé budově MŠ a v říjnu byla dokončena nová fasáda

WP 20140224 002

WP 20140224 004 WP 20140224 006

 

Naše třída

Kopie - IMG 6859

 

Jídelna a část třídy ke cvičení, odpočívání

Kopie - IMG 6853 Kopie - IMG 6867

Naše šatna

Kopie - IMG 6872 Kopie - IMG 6875

 

 

 

Školní jídelna

 

Součástí budovy je vybavená školní kuchyně, jídelna pro žáky ZŠ a výdejna. Naším cílem je nabízet pestrou stravu a pitný režim, do jídelníčku zařazovat zdravé potraviny, navýšit nabídku zeleniny a ovoce.

Třída je propojena s kuchyní manipulačním oknem. Kuchyně splňuje všechny parametry, v roce 2010 byla vybavena stoly a částečně skříňkami v nerezu a postupně bude dovybavena.

 

kuch ii

 

kuch