sheep
Projekt

 

Vletošním školním roce je naše škola  zapojena v Projektu EU 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I