sheep

 

Vážení  rodiče!

 

Je mou povinností Vás informovat o novém nařízení EU č.1169/2011 o poskytování informací  o potravinách spotřebitelům /strávníkům/.

 

Pro dosažení vysoké míry ochrany zdraví strávníků je důležité zaručení  informovanosti o potravinách, které strávníci konzumují.  Nařízení  nabývá účinnosti od 13.12.2014. Tento předpis stanovuje specifické požadavky na označování alergenů v potravinách.

 

Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému, která může vyústit až v anafylaktický šok. V podstatě se jedná o poruchy imunity.

 

Projevy alergické reakce: kýchání, svědění, kopřivka, otoky, nadýmání, dýchací potíže, svědění rtů  a úst, nevolnost, křeče, průjmy…

 

Intolerance-averze : nejedná se o alergickou reakci.

 

Běžné potravinové alergeny: mohou vyvolat všechny potraviny, ale  EU specifikovalo 14 hlavních alergenů.

 

Alergeny  u zhotovených pokrmů ve školních jídelnách budou na jídelníčku označeny  čísly alergenů uvedených na seznamu alergenů.  Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě pokrmů ve školní jídelně.

 

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník/rodič dítěte/ hlídat sám. Školní jídelna má pouze informační povinnost, tak jako každý výrobce potravin. Školní stravování zajišťuje stravování dětí, žáků a studentů podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.

 

Seznam potravinových alergenů:  viz tabulka

Tabulka alergeny