sheep
Školní družina

Provozní doba školní družiny:

12.00 – 12.40 oběd 1. skupina

12.50– 13.30 oběd 2.skupina

13.30 – 14.00 klidový režim, četba

14.00 – 15.00 pobyt venku ( na hřišti …), sportovní a pohybové hry, vycházky

15.00 – 16.00 hry v družině, příprava na vyučování, dvakrát v týdnu delší vycházka

 

 

Úterý 14.00 – 15.00 výtvarný kroužek

 

Místnost užívaná k činnosti:


Učebna ŠD je zároveň třídou, kde v ranních a dopoledních hodinách probíhá výuka 1. ročníku.Je prostorná a světlá, vybavená počítači. K dispozici je dostatečné množství her, stavebnic, knihy ze školní knihovny.
Užívání dalších prostor:
Využívána je taktéž tělocvična v Kulturním domě, školní dvůr, hřiště, zahrada a především krásné okolí.


Ekonomické podmínky školní družiny:
Za pobyt žáka ve ŠD není vybírán žádný poplatek.


Děti potřebují do školní družiny:
Deštník nebo pláštěnku, obuv a oblečení na ven, náhradní ponožky, zástěrku nebo tričko do Vv kroužku.


Odchod žáků ze školní družiny:


Na základě písemné dohody s rodiči odchází žák s doprovodem nebo samostatně v předem určenou dobu – doba odchodu je zapsána v přihlášce a třídní knize.
Odchod žáků v jinou dobu než uvedenou v přihlášce je možný pouze:
- předáním rodičům nebo jiným pověřeným osobám
- na základě písemné omluvenky od rodičů odejde žák sám
- v žádném případě nelze žáka propustit z družiny pouze na základě telefonické žádosti rodičů
Vzhledem k programu školní družiny je vhodné, aby odchody žáků proběhly v době do 14 hod nebo až po 15 hodině.