sheep
Denní režim

Podmínky a organizace předškolního vzdělávání. 

Jsme jednotřídní mateřská škola s kapacitou 25 míst. Každým rokem je kapacita naplněna. Budova školy je z bezpečnostních důvodů uzamčena od 8,30 hodin do 12,00 hodin. Dále od 12,30 hodin do 15,00 hodin. Je možno využít zvonku a počkat na otevření školy zaměstnancem MŠ. Provoz školy začína v 6,30 hodin a končí v 16,00 hodin. Poté školu uzamyká školnice a zodpovídá za bezpečné uzavření celé budovy mateřské školy  po skončení úklidu.

 Denní řád mateřské školy:

6:30 - Scházení dětí, volné hry a spontánní činnosti dětí s možností využití TV koutku s náčiním a nářadím, individuální práce s dětmi, výtvarné a pracovní činnosti, grafomotorika.

 

8:45 - Děti svačí, schází se postupně u stolečků. Podává se ovoce a zelenina s možností výběru. Po svačině děti pokračují ve hře. Poté úklid hraček.

9:00 - Scházení v komunitním kruhu s písničkou. Krátké relaxační cvičení, rozhovory s dětmi s dodržováním pravidla komunitního kruhu. Dále náplň dle tématické části – chvilka s písničkou, pohádkou, psychomotorické hry, taneční hry, pracovní a výtvarné činnosti.

9:40  - Příprava na pobyt venku, pobyt venku – vycházka do okolí, pobyt na školní zahradě.

11:45 - Příprava na oběd – hygiena, oběd. Velikost porce si děti mohou domluvit  s paní kuchařkou.

12:00 - Příprava na odpočinek, poslech pohádek a příběhů, ukolébavek. Děti s menší potřebou spánku vstávají dříve a věnují se klidným činnostem ve třídě.

 

14:15 - Postupná svačina, děti si samostatně odebírají svačinu připravenou v okénku kuchyně. Hry podle volby dětí a zájmů. Individuální a skupinové činnosti, pobyt na zahradě za teplého počasí, rozcházení dětí.

16:00 - Konec provozu MŠ

 

Děti mají k dispozici během dne konvice s pitím. Střídavě nabízíme čaje, vodu nebo ovocné šťávy. Každý používá svůj hrníček, během dne si děti hrníček umývají k dalšímu použití. Pití zajišťujeme také při pobytu na zahradě, při předplaveckém výcviku, delších vycházkách do okolí MŠ. Používáme kelímky pro jedno použití.