sheep
O nás

 

Základní škola a mateřská škola Unkovice

 

Tradice Základní školy v Unkovicích sahá do roku 1774. Již tehdy měly Unkovice, dle historických pramenů,samostatnou školu kam byly, jak se tehdy říkalo, „přiškoleny“ i obce Hrušovany, Přísnotice a Žabčice.

 

Základní škola a mateřská škola Unkovice tvoří samostatný subjekt od roku 2003. Součástí je malotřídní základní škola s kapacitou 45 žáků, mateřská škola s kapacitou 25 dětí, školní jídelna a školní družina. Po mnoha letech má základní škola od letošního školního roku 1.-5. ročník, tedy celý první stupeň.

 

 Základní škole se v posledních letech daří. Počet žáků se během čtyř let navýšil na 40 žáků, důvěru má z řad rodičů i zřizovatele. Velmi dobrá spolupráce probíhá se starostou obce, který má zájem školství v obci udržet a připravuje k fungování školy co nejlepší podmínky. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.  

V letošním roce se v budově školy děje spousta (v minulosti) neuvěřitelných věcí!! Byly dokončeny nové učebny v půdní vestavbě, dokončuje se celková úprava školní zahrady a hřiště. V podzimních měsících bude zrealizována nová fasáda školy. K výuce máme k dispozici i venkovní učebnu. Také kapacita mateřské školy je každoročně naplněna nejen místními dětmi, ale i dětmi z blízkých obcí. 

Naší prioritou je vytvořit ke vzdělávání rodinné prostředí s úzkým vztahem k okolí a osobním přístupem ke každému žákovi. Předností naší základní školy je speciálně pedagogické vzdělání všech pedagogů. 

………………………………………………………………………………………………

I když je naše organizace velmi malá, má její fungování velký význam.

Umožňuje totiž dětem prožít školní léta v místě, kde vyrůstají a kde mají své kořeny. To v nich buduje pěkný vztah k obci jako k místu nejmilejšímu.

Do místa, kde při získávání vzdělávání cítily pozornost, vstřícnost a lásku ze strany pedagogů se budou určitě i v dospělosti rády vracet. A byla by velká škoda toto dětem v malé obci neumožnit (i když v těsné  blízkosti obce jsou velké školy s dobrou dopravní dostupností).

 

 

 

  Důležité dokumenty:

Školní vzdělávací program Základní škola Unkovice

Výroční zpráva Základní škola Unkovice

 

Základní škola a mateřská škola Unkovice

R O Z P O Č E T  na rok  2017

 

 

účet

název

 Tis. Kč

501

učeb.,školní potřeby

444,0

502

energie

120,0

511

opravy a udržování

70,0

512

cestovné

2,0

518

ostatní služby

150,0

521DČ

kroužky

6,0

521

mzdy

2 897,0

524

odvody

979,0

525

Kooperativa 1,5%

1,0

527

FKSP 2.%

60,0

549

ostatní náklady

4,0

551

odpisy majetku

71,0

558

náklady DDNM,DDHM

126,0

 

celkem

4 930,00

602

školné

60,0

602

stravné

250,0

609

kroužky

6,0

672

transfer zřizovatel

675,0

672

transfer stát. rozpočet.

3 939,0

 

celkem

4 930,00